5 åtgärder som kan åtgärda rätta till löneklyftan mellan könen

Jämföra lönerna för män och kvinnor som utför liknande uppgifter. Implementera  Införa en rättvis ersättningsstruktur, som är lika för gäller för båda könen och alla raser och etniciteter.

Implementera  Förverkliga  Införa en rättvis ersättningsstruktur

För att beräkna lön kan en revision översyn ta hänsyn till allt som är viktigt för företaget, såsom särskilt utbildning, erfarenhet, ansvar och prestation.

Genomföra en lönerevision löneöversyn

Se över ersättningen varje år. HR kan använda konsulter och löneenkäter för att bestämma marknadsräntan för en viss position.

Eliminera löneskillnader

Se till att utbilda dina anställda om omedvetna fördomar. Analysera platsannonser för att eliminera språk  uttryck, som sannolikt kommer att avskräcka kvinnliga kandidater.

Eliminera partiskhet vid anställning

Var transparent med hur du beräknar löneökningar och hur du bestämmer löne- och förmånsstrukturer för din personal.

Transparenta löner

M500:s exklusiva ersättningsrapporter kan hjälpa dig att prissätta jobb korrekt genom att tillhandahålla detaljerad information om löner, bonusar, provisioner och andra ekonomiska förmåner.